ABOUT US

สถาบันกวดวิชาพีแอนด์ที(P&T) เปิดสอนสอบเข้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่แรกของประเทศ ตั้งแต่ปี 2537 ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ สอนโดยคณาจารย์และรุ่นพี่ ปริญญาโท ปริญญาเอก จากพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยตรง แก้ไขได้ตรงจุด ตรงเนื้อหา จากประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
Powered by MakeWebEasy.com